LEKTOR

Edward McWilliam Londýnčan. Hovorí aj po slovensky. Dobre chápe ťažkosti účenia sa druhého jazyka. Kvalifikovaný učiteľ angličtiny ako cudzieho jazyka (Tesol). Skúsený lektor (16 rokov). Učil dospelých, SŠ, VŠ a postgraduálnych študentov. Skúsený prekladateľ (20+ rokov). Štandardný anglický prízvuk. Komunikatívna metóda vyúčby. Konverzácia, občasné opravovanie, vysvetľovanie aj po slovensky. Aj s čitateľnými poznámkami. Precvičovanie skutočne užitočnej hovorovej angličtiny, aby ste získali sebaistotu pri rozprávaní po anglicky. Dlhoročný obyvateľ Bernolákova.
 zdarma

LEKTOR

Edward McWilliam Londýnčan. Hovorí aj po slovensky. Dobre chápe ťažkosti účenia sa druhého jazyka. Kvalifikovaný učiteľ angličtiny ako cudzieho jazyka (Tesol). Skúsený lektor (16+ rokov). Učil dospelých, SŠ, VŠ a postgraduálných študentov. Skúsený prekladateľ (20+ rokov). Štandardný anglický prízvuk. Komunikatívna metóda vyúčby. Konverzácia, občasné opravovanie, vysvetlovanie aj po slovensky. Aj s čitateľnými poznámkami. Precvičovanie skutočne užitočnej hovorenej angličtine, aby ste získali sebaistotu pri hovoru po anglicky. Dlhoročný obyvateľ Bernolákova.
 zdarma 

SPEAKEASY.SK

SPEAKEASY.SK