CHATBOT

SpeakEasyBot Precvičte si angličtinu s čatbotom Porozpráva krátky príbeh. Položí vám o ňom otázky. Opraví vám angličtinu. Rozumie anglicky a slovensky. Vysvetluje anglickú gramatiku aj po slovensky. Vie hovoriť o 725 témach vrátane Bernolákova. Verím, že vám pomôže pri učení sa angličtiny. Vyskúšajte to.
ChatGPT 4 Test

ChatGPT 4 API Test

Response:

CHATBOT

SpeakEasyBot Porozpráva krátky príbeh. Položí vám o ňom otázky. Opraví vám angličtinu. Rozumie anglicky a slovensky. Vysvetluje anglickú gramatiku. Vie hovoriť o 725 témach. Pomôže vám pri učení sa AJ. Vyskúšajte to.
SpeakEasy Bernolákovo .sk