Týždenne
Spravidla x1 týždenne Flexibilné zrušenie a zmena termínu
Pre koho
Dospelí či deti so strednou či pokročilou angličtinou
Ako
Konverzácia, poznámky, vysvetlovanie, opravovanie, cvičenia
Sebadôvera

Získajte sebadôveru

v hovorovej

angličtine

Londýnčan

Skúsený lektor

hovoriaci aj

po slovensky

Menej chýb,

lepšie frázovanie,

širšia slovná zásoba,

lepšia výslovnosť

Jeden na jedného
Online alebo osobne u nás / u vás
Cena
90 minút: 38 60 minút: 29 Viac osôb (manželia, kolegovia) bez príplatku.
Bez predplatenia Fakturácia na firmu je OK
Navšteva u vás: 0 – 12 € Príplatok závisí od času a miesta
SpeakEasy Bernolákovo .sk konverzačné hodiny angličtiny
K veci

Po anglicky, o čomkoľvek,

čo vás zaujíma.

Zarezervujte si termín už teraz.

Skúsený lektor

hovoriaci aj

po slovensky

Londýnčan
SpeakEasy Bernolákovo .sk

Konverzačné

hodiny angličtiny

Jeden na jedného
Online alebo osobne u nás / u vás
Slovenka
Štruktúrovanejšie hodiny pre menej pokročilých
Týždenne
Spravidla x1 týždenne Flexibilné zrušenie a zmena termínu
Cenník (Edward)
90 minút: €38 60 minút: €29 Viac osôb (napr. manželia) bez príplatku Navšteva u vás 0 – 12€ Príplatok závisí od času a miesta
K veci
P o anglicky, o čomkoľvek, čo vás zaujíma
mail@speakeasy.sk0949 769 301 Kľudne aj po slovensky jana@speakeasy.sk0903 037 540
Zarezervujte si termín už teraz.
Rozvrh